ReviewExpert

deskundig in medicatiebeoordelingen

Marjolijn Roper-Venema van ReviewExpert ondersteunt apothekers en huisartsen bij het uitvoeren van medicatiebeoordelingen. 

Het uitvoeren van kwalitatief goede medicatiebeoordelingen vraagt om inhoudelijke kennis en efficiëntie.


ReviewExpert kan u helpen om tegen een scherp tarief kwalitatief goede farmaceutische zorg te leveren aan uw polyfarmaciepatiënten.


Meer weten?

Apothekers:  hier vindt u meer informatie. 

(Apotheekhoudende) huisartsen:  hier vindt u meer informatie.

Nieuwe data Training Farmacotherapeutische anamnese 'gesprek medicatiebeoordeling' voor farmaceutisch consulenten, apothekersassistenten en POH's.
Nieuws20 januari 2024Nieuwe FTO-groepen  voor (apotheekhoudende) huisartsenReviewExpert biedt nu ook de mogelijkheid voor huisartsen om zich aan te sluiten bij een (online) FarmacoTherapieOverleg. De FTO-groepen voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld door zorgverzekeraars. Hier vindt u meer informatie.
24 augustus 2023

Teamtraining Farmacotherapeutische anamnese op locatie

In overleg kan de training Farmacotherapeutische anamnese (gespreksvoering medicatiebeoordeling) nu ook voor het hele team incompany worden gegeven op 2 avonden. Hier vindt u meer informatie.